Priser

Hästmassage  500kr

Jag går igenom hela hästen och masserar hästen efter dess behov.

Efter varje behandling gör vi en planering tillsammans för en friskare häst.

Kontroll av utrustning 500kr

Mätning av sadelläget på hästen samt kontroll att aktuell utrustning passar.

Horsemanship/träning 60 min 400kr 

 


Priserna är alltid inklusive moms och reseersättning tillkommer med 20 kr/mil